Valoracions Neuropsicològiques

Què és un estudi o valoració neuropsicològica?

La valoració neuropsicològica (tambié denominada Avaluació neurocognitiva) és un mètode diagnòstic que estudia el funcionament cerebral i identifica els dèficits cognitius i alteracions conductuals de diferents lesions o disfuncions cerebrals.

Permet al metge i a altres professionals dels ámbits de la salud o la jurisprudéncia (si es sol·licita un estudi en cas d’accident o per motius de competencies laborals) comprendre com funcionen les diferents àrees i sistemes del cervell d’una persona, i l’estat de les seves capacitats cognitives.

Com s’efectua una valoració neuropsicològica?

Els estudis i valoracions comprenen una bateria de test i avaluacions per part de professionals especialitzats que, després d’una sèrie de sessions, realitza una devolució dels resultats i un informe per escrit dels mateixos.

Les avaluacions i informes neuropsicològics tenen com a objectiu identificar, descriure i quantificar els dèficits cognitius i alteracions conductuals que es derivin de les diferents lesions o disfuncions cerebrals. D’aquesta manera, s’identifica el trastorn per poder derivar el pacient a l’especialista adequat per al seu tractament.

Tipus d’estudis i valoracions depenent dels trastorns o subjecte d’estudi

Adults

Z

Deteriorament cognitiu en diverses malalties neurològiques com poden ser l’epilèpsia.

Z

Deteriorament de funcions cognitives: memòria, atenció, llenguatge, càlcul, etc.

Z

Demències: tipus Alzheimer, vascular, Parkinson, Cossos de Lewy, etc.

Z

Traumatismes craneo-encefàlics (TCE)

Z

Accidents cervell-vasculars (ACV)

Infantil

Z

TDA/H

Z

Dislèxia

Z

Disgrafia/Disortrografia

Z

Discalculia

Z

Trastorns específics del desenvolupament del llenguatge

Z

Trastorns de l'aprenentatge no verbal

Qualsevol problema té solució

A vegades, per situacions o circumstàncies de la vida, necessites ajuda professional.

93.430.88.99

 

ISEP Clínic Barcelona està al teu costat des de fa 30 anys i compta amb un complert equip professional que treballa conjuntament per millorar el teu benestar. 

L’atenció multidisciplinar ens donarà una completa visió del teu cas per dissenyar l’estrategia de recuperació més adient. Per nosaltres ets únic.

ISEP CLINIC BARCELONA| C/ Berlín, 9. Baixos 08014, Barcelona | Telèfon: 93.430.88.99

Els núvols sempre acaben marxant i surt el sol