Equip

Oscar Asorey Martínez
Director Clínic
 • Psicòleg. Màster en Psicologia Clínica i de la Salut per ISEP.
 • Director i professor del Màster en Psicologia Clínica i de la Salut d’ISEP.
 • Compta amb numeroses publicacions científiques.
 • Postgrau en Rehabilitació Cognitiva per ISEP. Diplomat en Estudis Avançats en Psicologia per la Universitat Rovira i Virgili.
 • Secretari de la Junta Rectora de la delegació del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Tarragona.
Remedios Rojas
Coordinadora ISEP Clínic
 • Llicenciada en Filosofia i Ciències de l’Educació
 • Psicòloga Especialista en Psicologia Clínica
 • Terapeuta d’Adults i Terapeuta de Parella
Laura Aut
Psicologia infantil juvenil
 • Llicenciada en Psicologia. URV
 • Màster en Psicologia Forense. ISEP
 • Postgrau en Trastorns Autistes. ISEP
 • Màster en Psicologia infantil i juvenil
 • Màster en Psicopatologia Clínica de l’Adult. UAB
 • Implementadora de PECS. PECS-SPAIN
 • Màster en Coaching. DDF
 • Cursant Màster en Neuropsicologia Clínica
 • Màster en Resolució de Conflictes. DDF
 • Docent del Màster en Psicopatologia Infantil Juvenil modalitat online d’ISEP
 • Col·legiada núm. 18.432
Esperança Galán
Logopèdia
 • Llicenciada en pedagogia. UB
 • Màster en Logopèdia. ISEP
 • Postgrau en Afàsia. ISEP
 • Postgrau en Teràpia Miofuncional. ISEP
 • Postgrau en Rehabilitació de la Veu. ISEP
 • Màster en Gerontologia Social. UB
 • Docent del Màster en Avaluació i Intervenció Logopèdica, del Màster en Logopèdia Educativa, del Màster en Logopèdia Clínica en Dany Neurològic i del Màster en Intervenció en Dificultats de l’Aprenentatge d’ISEP.
 • Col·legiada núm. 08/1038
Luisa María Redondo
Psicopedagogia
 • Llicenciada en Filologia Hispànica per la Universidad de Alicante.
 • Màster de Aptitud Pedagògica per la Universidad de Granada.
 • Màster en Avaluació e Intervenció Logopèdica per ISEP.
 • Certificació europea de Logopedia Educativa i Teràpia Pedagògica per la Universidad de Nebrija.
 • Tècniques d’estudi per la Universidad de San Jorge.
 • Professora d’espanyol per l’Instituto Cervantes i el Departamento de Filología Hispánica y Lingüística Española.
 • Col·legiada núm. 36892
Cristina Rodríguez
Logopèdia
 • Grau en Logopèdia. UAB
 • Postgrau en Atenció Primerenca. ISEP
 • Màster en Logopèdia Educativa. ISEP
 • Màster en Logopèdia Clínica en Dany Neurològic. ISEP
 • Seminari de Psicodiagnòstic. LOAPSI
 • Col·legiada núm. 08-4399
Immaculada Abad
Psicologia
 • Llicenciada en Psicologia. UB
 • Experta en Educació Emocional
 • Psicòloga Infantil-Juvenil
 • Tècnica en Inserció Laboral
 • Tècnica en Orientació Professional
 • Col·legiada núm. 19.889
Maria Luïsa Sicilia
Logopèdia i neuropsicologia infantil
 • Llicenciada en Psicologia. UB
 • Màster en Logopèdia i Postgrau en Neuropsicologia. ISEP
 • Màster en Piscobiologia i Neurociència Cognitiva. UAB
 • Diplomada en Òptica i Optometria. UPC
 • Docent del Màster en Avaluació i Intervenció Logopèdica i del Màster en Logopèdia Educativa d’ISEP.
 • Col·legiada COPC núm. 13.422 i al CLC núm. 08/1621
Amada Santana
Neuropsicologia i Psicologia Forense
 • Llicenciada en Psicologia (UAB).
 • Llicenciada en Psicologia per la Université Catholique de Louvain (UCL. Bèlgica).
 • Neuropsicòloga Clínica d’Adults per la Université Catholique de Louvain (UCL. Bèlgica).
 • Màster en Psicologia Forense. (ISEP)
 • Col·legiada núm. 11.081
Alexandra Sierra
Psicologia infantil juvenil
 • Llicenciada en Psicologia per la Universitat Ramon Llull-Blanquerna.
 • Màster en Psicologia Clínica i de la Salut per la Universitat Ramon Llull.
 • Màster en Psicologia Forense per ISEP.
 • Postgrau en Psicologia Clínica Infantil i juvenil per ISEP.
 • Col·legiada núm. 18.803
Mª Beatriz Pereira
Psicologia d’adults
 • Psicòloga General Sanitària.
 • Llicenciada en Psicologia.
 • Màster en Psicologia Clínica i de Salut (ISEP).
 • Especialista en Gestió Emocional, Personalitat i Relacions Interpersonals.
 • Nivell I Projecte Aventura: Gestió Emocional.
 • Docent dels Masters en Psicologia Clínica i de la Salut, en Psicologia Infantojuvenil i en Teràpies de Tercera Generació d’ISEP.
 • Cap d’estudis d’ISEP Barcelona i Directora d’Investigació i Relacions Institucionals.
 • Col·laboradora en diferents publicacions i mitjans de comunicació.
 • Col·legiada núm. 21.963
Anaïs Pàmies
Psicologia Infantil
 • Llicenciada en Psicologia (UB).
 • Màster Universitari en Dificultats de l’Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge (UOC).
 • Màster en Trastorns de l’Espectre Autista (ISEP)
 • Especialització en Dificultats i Trastorns de l’Aprenentatge (UOC)
 • Curs en Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat (UAB).
 • Col·legiada núm. 22.693
Verónica Vivero
Psicologia d’adults i Sexologia i Teràpia de Parella
 • Llicenciada en Psicologia per la Universitat de Barcelona
 • Màster en Psicologia Clínica i de la Salut (ISEP)
 • Màster en Sexologia Clínica i Teràpia de Parella (ISEP)
 • Formació en sensibilització en igualtat d’oportunitats. Organitzat per l’institut de la dona. Ministeri de Sanitat, Serveis socials i Igualtat.
 • Membre de la AEPS (Associació Estatal de Professionals de la Sexologia)
 • Col·legiada núm. 19.212
Mari Zafra
Psicologia d’adults / Sexologia i Teràpia de Parelles
 • Llicenciada en Psicologia per la UAB
 • Màster en Psicologia Clínica i Teràpia Cognitiu-Conductual (ISEP)
 • Màster en Sexologia Clínica i Teràpia de Parelles (ISEP)
 • Col·legiada núm. 28154
Blanca Casares
Psicologia Infantojuvenil
 • Llicenciada en Psicologia per la UB
 • Màster en Psicologia Clínica i de la Salut (ISEP)
 • Màster en Psicologia Clínica Infantojuvenil (ISEP)
 • Col·legiada núm. 16750

Qualsevol problema té solució

A vegades, per situacions o circumstàncies de la vida, necessites ajuda professional.

93.430.88.99

 

ISEP Clínic Barcelona està al teu costat des de fa 30 anys i compta amb un complert equip professional que treballa conjuntament per millorar el teu benestar. 

L’atenció multidisciplinar ens donarà una completa visió del teu cas per dissenyar l’estrategia de recuperació més adient. Per nosaltres ets únic.

ISEP CLINIC BARCELONA| C/ Entença, 159. Baixos 08029, Barcelona | Telèfon: 93.430.88.99

Els núvols sempre acaben marxant i surt el sol

Equipo

Oscar Asorey Martínez
Director Clínic
 • Psicòleg. Màster en Psicologia Clínica i de la Salut per ISEP.
 • Director i professor del Màster en Psicologia Clínica i de la Salut d’ISEP.
 • Compta amb numeroses publicacions científiques.
 • Postgrau en Rehabilitació Cognitiva per ISEP. Diplomat en Estudis Avançats en Psicologia per la Universitat Rovira i Virgili.
 • Secretari de la Junta Rectora de la delegació del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Tarragona.
Remedios Rojas
Coordinadora ISEP Clínic
 • Licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación
 • Psicóloga Especialista en Psicología Clínica
 • Terapeuta de Adultos y Terapeuta de Pareja
Laura Aut
 Psicología infantil juvenil
 • Licenciada en Psicología (URV).
 • Máster en Psicología Forense (ISEP).
 • Posgrado en Trastornos Autistas (ISEP).
 • Máster en Psicología infantil y juvenil
 • Máster en Psicopatología Clínica del Adulto (UAB).
 • Implementadora de PECS (PECS-SPAIN).
 • Máster en Coaching (DDF).
 • Máster en Resolución de Conflictos (DDF).
 • Cursando Máster en Neuropsicología Clínica
 • Docente del Máster en Psicopatología Infantil Juvenil modalidad online de ISEP
 • Colegiada núm. 18.432
Esperança Galán
Logopedia
 • Licenciada en pedagogía. UB
 • Máster en Logopedia. ISEP
 • Postgrado en Afasia. ISEP
 • Posgrado en Terapia Miofuncional. ISEP
 • Postgrado en Rehabilitación de la Voz. ISEP
 • Master en Gerontología Social. UB
 • Docente del Máster en Evaluación e Intervención Logopédica, del Máster en Logopedia Educativa, del Máster en Logopedia Clínica en Daño Neurológico y del Máster en Intervención en Dificultades del Aprendizaje de ISEP.
 • Colegiada núm. 08/1038
Luisa María Redondo
Psicopedagogía
 • Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Alicante.
 • Máster de Aptitud Pedagógica por la Universidad de Granada.
 • Máster en Evaluación e Intervención Logopédica por ISEP.
 • Certificación europea de Logopedia Educativa y Terapia Pedagógica por la Universidad de Nebrija.
 • Técnicas de estudio por la Universidad de San Jorge.
 • Profesora de español por el Instituto Cervantes y el Departamento de Filología Hispánica y Lingüística Española.
 • Colegiada núm. 36892
Cristina Rodríguez
Logopedia
 • Grado en Logopedia (doble mención: educativa y clínica). UAB
 • Posgrado en Atención Temprana. ISEP
 • Máster en Logopedia Educativa. ISEP
 • Máster en Logopedia Clínica en Daño Neurológico. ISEP
 • Seminario de Psicodiagnóstico. LOAPSI
 • Colegiada núm. 08-4399
Immaculada Abad
Psicología 
 • Licenciada en Psicología. UB
 • Experta en Educación Emocional
 • Psicóloga Infantil-Juvenil
 • Técnica en Inserción Laboral
 • Técnica en Orientación Profesional
 • Colegiada núm. 19.889
Maria Luïsa Sicilia
Logopedia y neuropsicología infantil
 • Licenciada en Psicología. UB
 • Máster en Logopedia y Posgrado en Neuropsicología. ISEP
 • Máster en Piscobiología y Neurociencia Cognitiva. UAB
 • Diplomado en Óptica y Optometría. UPC
 • Docente del Máster en Evaluación e Intervención Logopédica y del Máster en Logopedia Educativa de ISEP.
 • Colegiada COPC núm. 13.422 i al CLC núm. 08/1621
Amada Santana
Neuropsicología y Psicología Forense
 • Licenciada en Psicología (UAB).
 • Licenciada en Psicología por la Université Catholique de Louvain (UCL. Bélgica).
 • Neuropsicóloga Clínica de Adultos por la Université Catholique de Louvain (UCL. Bélgica).
 • Máster en Psicología Forense. (ISEP)
 • Colegiada núm. 11.081
Alexandra Sierra
Psicología infantil juvenil
 • Licenciada en Psicología (Universitat Ramon Llull-Blanquerna).
 • Máster en Psicología Clínica y de la Salud (Univiversitat Ramon Llull).
 • Máster en Psicología Forense (ISEP).
 • Posgrado en Psicología Clínica Infantil y juvenil (ISEP).
 • Colegiada núm. 18.803
Mª Beatriz Pereira
Psicología de adultos 
 • Psicóloga General Sanitaria
 • Licenciada en Psicología
 • Máster en Psicología Clínica y de la Salud (ISEP)
 • Especialista en Gestión Emocional, Personalidad y Relaciones interpersonales
 • Nivel I Proyecto Aventura: Gestión Emocional.
 • Docente de los masters en Psicología Clínica y de la Salud, en Psicología Clínica Infantojuvenil y en Terapias de Tercera Generación de ISEP.
 • Jefa de Estudios de ISEP Barcelona y Directora de Investigación y Relaciones Institucionales.
 • Colabora en diferentes publicaciones y medios de comunicación.
 • Colegiada núm. 21.963
Anaïs Pàmies
Psicología Infantil
 • Licenciada en Psicología (UB).
 • Máster Universitario en Dificultades del Aprendizaje y Trastornos del Lenguaje (UOC).
 • Máster en Trastornos del Espectro Autista (ISEP)
 • Especialización en Dificultades y Trastornos del Aprendizaje (UOC)
 • Curso en Déficit de Atención e Hiperactividad (UAB).
 • Colegiada núm. 22.693
Verónica Vivero
Psicología de adultos y Sexología y Terapia de Pareja 
 • Licenciada en Psicología por la Universidad de Barcelona
 • Máster en Psicología Clínica y de la Salud (ISEP)
 • Máster en Sexología Clínica y Terapia de Parejas (ISEP)
 • Formación en sensibilización en igualdad de oportunidades. Organizado por el instituto de la mujer. Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad.
 • Miembro de la AEPS (Asociación Estatal de Profesionales de la Sexología)
 • Colegiada núm. 19.212
Mari Zafra
Psicología de adultos / Sexología y Terapia de Parejas
 • Licenciada en Psicología por la UAB
 • Máster en Psicología Clínica y Terapia Cognitivo Conductual (ISEP)
 • Máster en Sexología Clínica y Terapia de Parejas (ISEP)
 • Colegiada nº 28154
Blanca Casares
 Psicología infantojuvenil
 • Licenciada en Psicología por la UB
 • Máster en Psicología Clínica y de la Salud (ISEP)
 • Máster en Psicología Clínica Infantojuvenil (ISEP)
 • Colegiada núm. 16750

Cualquier problema tiene solución

Hay veces que por situaciones o circunstancias de la vida necesitas ayuda profesional.

93.430.88.99

ISEP Clínic Barcelona está a tu lado desde hace 30 años y cuenta con un completo equipo profesional que trabaja conjuntamente para mejorar tu bienestar.

La atención multidisciplinar nos dará una completa visión de tu caso para diseñar la estrategia de recuperación más adecuada. Para nosotros eres único.

ISEP CLINIC BARCELONA| C/ Entença, 159. Bajos 08029, Barcelona | Teléfono: 93.430.88.99

Las nubes siempre son pasajeras

Equipo

Oscar Asorey Martínez
Director Clínic
 • Psicòleg. Màster en Psicologia Clínica i de la Salut per ISEP.
 • Director i professor del Màster en Psicologia Clínica i de la Salut d’ISEP.
 • Compta amb numeroses publicacions científiques.
 • Postgrau en Rehabilitació Cognitiva per ISEP. Diplomat en Estudis Avançats en Psicologia per la Universitat Rovira i Virgili.
 • Secretari de la Junta Rectora de la delegació del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Tarragona.
Remedios Rojas
Coordinadora ISEP Clínic
 • Licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación
 • Psicóloga Especialista en Psicología Clínica
 • Terapeuta de Adultos y Terapeuta de Pareja
Laura Aut
 Psicología infantil juvenil
 • Licenciada en Psicología (URV).
 • Máster en Psicología Forense (ISEP).
 • Posgrado en Trastornos Autistas (ISEP).
 • Máster en Psicología infantil y juvenil
 • Máster en Psicopatología Clínica del Adulto (UAB).
 • Implementadora de PECS (PECS-SPAIN).
 • Máster en Coaching (DDF).
 • Máster en Resolución de Conflictos (DDF).
 • Cursando Máster en Neuropsicología Clínica
 • Docente del Máster en Psicopatología Infantil Juvenil modalidad online de ISEP
 • Colegiada núm. 18.432
Esperança Galán
Logopedia
 • Licenciada en pedagogía. UB
 • Máster en Logopedia. ISEP
 • Postgrado en Afasia. ISEP
 • Posgrado en Terapia Miofuncional. ISEP
 • Postgrado en Rehabilitación de la Voz. ISEP
 • Master en Gerontología Social. UB
 • Docente del Máster en Evaluación e Intervención Logopédica, del Máster en Logopedia Educativa, del Máster en Logopedia Clínica en Daño Neurológico y del Máster en Intervención en Dificultades del Aprendizaje de ISEP.
 • Colegiada núm. 08/1038
Luisa María Redondo
Psicopedagogía
 • Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Alicante.
 • Máster de Aptitud Pedagógica por la Universidad de Granada.
 • Máster en Evaluación e Intervención Logopédica por ISEP.
 • Certificación europea de Logopedia Educativa y Terapia Pedagógica por la Universidad de Nebrija.
 • Técnicas de estudio por la Universidad de San Jorge.
 • Profesora de español por el Instituto Cervantes y el Departamento de Filología Hispánica y Lingüística Española.
 • Colegiada núm. 36892
Cristina Rodríguez
Logopedia
 • Grado en Logopedia (doble mención: educativa y clínica). UAB
 • Posgrado en Atención Temprana. ISEP
 • Máster en Logopedia Educativa. ISEP
 • Máster en Logopedia Clínica en Daño Neurológico. ISEP
 • Seminario de Psicodiagnóstico. LOAPSI
 • Colegiada núm. 08-4399
Immaculada Abad
Psicología 
 • Licenciada en Psicología. UB
 • Experta en Educación Emocional
 • Psicóloga Infantil-Juvenil
 • Técnica en Inserción Laboral
 • Técnica en Orientación Profesional
 • Colegiada núm. 19.889
Maria Luïsa Sicilia
Logopedia y neuropsicología infantil
 • Licenciada en Psicología. UB
 • Máster en Logopedia y Posgrado en Neuropsicología. ISEP
 • Máster en Piscobiología y Neurociencia Cognitiva. UAB
 • Diplomado en Óptica y Optometría. UPC
 • Docente del Máster en Evaluación e Intervención Logopédica y del Máster en Logopedia Educativa de ISEP.
 • Colegiada COPC núm. 13.422 i al CLC núm. 08/1621
Amada Santana
Neuropsicología y Psicología Forense
 • Licenciada en Psicología (UAB).
 • Licenciada en Psicología por la Université Catholique de Louvain (UCL. Bélgica).
 • Neuropsicóloga Clínica de Adultos por la Université Catholique de Louvain (UCL. Bélgica).
 • Máster en Psicología Forense. (ISEP)
 • Colegiada núm. 11.081
Alexandra Sierra
Psicología infantil juvenil
 • Licenciada en Psicología (Universitat Ramon Llull-Blanquerna).
 • Máster en Psicología Clínica y de la Salud (Univiversitat Ramon Llull).
 • Máster en Psicología Forense (ISEP).
 • Posgrado en Psicología Clínica Infantil y juvenil (ISEP).
 • Colegiada núm. 18.803
Mª Beatriz Pereira
Psicología de adultos 
 • Psicóloga General Sanitaria
 • Licenciada en Psicología
 • Máster en Psicología Clínica y de la Salud (ISEP)
 • Especialista en Gestión Emocional, Personalidad y Relaciones interpersonales
 • Nivel I Proyecto Aventura: Gestión Emocional.
 • Docente de los masters en Psicología Clínica y de la Salud, en Psicología Clínica Infantojuvenil y en Terapias de Tercera Generación de ISEP.
 • Jefa de Estudios de ISEP Barcelona y Directora de Investigación y Relaciones Institucionales.
 • Colabora en diferentes publicaciones y medios de comunicación.
 • Colegiada núm. 21.963
Anaïs Pàmies
Psicología Infantil
 • Licenciada en Psicología (UB).
 • Máster Universitario en Dificultades del Aprendizaje y Trastornos del Lenguaje (UOC).
 • Máster en Trastornos del Espectro Autista (ISEP)
 • Especialización en Dificultades y Trastornos del Aprendizaje (UOC)
 • Curso en Déficit de Atención e Hiperactividad (UAB).
 • Colegiada núm. 22.693
Verónica Vivero
Psicología de adultos y Sexología y Terapia de Pareja 
 • Licenciada en Psicología por la Universidad de Barcelona
 • Máster en Psicología Clínica y de la Salud (ISEP)
 • Máster en Sexología Clínica y Terapia de Parejas (ISEP)
 • Formación en sensibilización en igualdad de oportunidades. Organizado por el instituto de la mujer. Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad.
 • Miembro de la AEPS (Asociación Estatal de Profesionales de la Sexología)
 • Colegiada núm. 19.212
Mari Zafra
Psicología de adultos / Sexología y Terapia de Parejas
 • Licenciada en Psicología por la UAB
 • Máster en Psicología Clínica y Terapia Cognitivo Conductual (ISEP)
 • Máster en Sexología Clínica y Terapia de Parejas (ISEP)
 • Colegiada nº 28154
Blanca Casares
 Psicología infantojuvenil
 • Licenciada en Psicología por la UB
 • Máster en Psicología Clínica y de la Salud (ISEP)
 • Máster en Psicología Clínica Infantojuvenil (ISEP)
 • Colegiada núm. 16750

Cualquier problema tiene solución

Hay veces que por situaciones o circunstancias de la vida necesitas ayuda profesional.

93.430.88.99

ISEP Clínic Barcelona está a tu lado desde hace 30 años y cuenta con un completo equipo profesional que trabaja conjuntamente para mejorar tu bienestar.

La atención multidisciplinar nos dará una completa visión de tu caso para diseñar la estrategia de recuperación más adecuada. Para nosotros eres único.

ISEP CLINIC BARCELONA| C/ Entença, 159. Bajos 08029, Barcelona | Teléfono: 93.430.88.99

Las nubes siempre son pasajeras